Zakona o cestovnom prijevozu na području Tuzlanskog kantona

taxi-kalesiya1

Hvala svima koji su u bilo kom obliku učestvovali u kreiranju Izmjena i dopuna Zakona o cestovnom prijevozu na području Tuzlanskog kantona, kao i poslanicima Skupštine Tuzlanskog kantona koji su usvojili navedeni Zakon. Novim zakonskim rješenjima u oblasti cestovnog saobraćaja dati su kontrolnim organima (kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove – inspektorima cestovnog saobraćaja i pripadnicima MUP TK) dodatni mehanizmi za kontrolu i suzbijanje nelegalnog rada u oblasti cestovnog prijevoza na području Tuzlaskog kantona, odnosno omogućava se legalnim prijevoznicima ambijent za nesmetan rad. Sa ciljem da javnost informišem o najbitnijim dijelovima i karakteristikama novih zakonskih rješenja iznijeti ću sledeće: – Izvršena je korekcija pojedinih odredbi, odnosno na precizniji i kvalitetniji način je definisano uređenje pružanja usluga taksi prijevoza na području općina/grada Tuzlanskog kantona, te lakši i efikasniji rad kontrolnih organa (inspekcije i policije) koji vrše kontrolu nelegalnog rada u oblasti cestovnog prijevoza, a prevashodno u oblasti taksi prijevoza; -U skladu sa novim ustrojem općine Tuzla u grad Tuzla, uveden je pojam „grad“ kroz kompletan tekst Zakona; -Definisano je skidanje krovne taksi oznake sa taksi vozila prilikom napuštanja matične općine/grada gdje taksi prijevoznik ima registrovanu taksi djelatnost, odnosno kada taksi vozilo napušta prostor općine/grada gdje ima registrovanu djelatnost treba da kada dovede putnika na željeno odredište skine krovnu taksi oznaku sa krova vozila, čime će se onemogućiti rad taksista koji su registrovani na području jedne općine/grada da rade na prostoru druge općine/grada. Takođe, predviđeno je da ukoliko taksi prijevoznik čeka istog putnika zbog povratne vožnje, da dok čeka putnika mora skinuti taksi oznaku sa krova vozila i tek kada putnik dođe istu postaviti na vozilo i završiti započetu vožnju. Ovo je posebno izraženo na području Grada Tuzle gdje taksisti koji su registrovani u drugim općinama (Kalesija, Lukavac i dr.) dolaze da rade na području Grada Tuzle, te će se planiranom izmjenom zakona na jednostavniji način urediti navedena oblast što će kontrolnim organima pojednostaviti sankcionisanje taksi prijevoznika koji se ne pridržavaju navedene odredbe; – Na jasniji način je propisano postavljanja dopunskih taksi oznaka na način da se spriječava i izbjegava njihovo „sakrivanje“ od putnika, odnosno prikrivanje. Dopunske taksi oznake, koje su postavljene na vjetrobranskim staklima taksi vozila, moraju uvijek biti dobro vidljive, odnosno ništa ih ne smije zaklanjati, niti se po njima smije pisati. Ovo je bitno zbog rada taksi prijevoznika sa drugih općina na području Grada Tuzla; -Preciznije su definisane obaveze putnika koji koristi taksi usluge na području Kantona u smislu da je putnik dužan koristiti taksi vozilo koje posjeduje registarske tablice sa slovnom oznakom „TA“, svjetleću krovnu taksi oznaku i dopunsku taksi oznaku u vidu naljepnice, istaknutu na vidnom mjestu na vozilu. Takođe, definisano je da je putnik koji se prevozi u taksi vozilu, na relacijama preko 25 km i koji je dogovorio cijenu prijevoza bez uključenja taksimetra, kao i putnik koji putuje sa područja općine/grada u kojoj taksi prijevoznik ima registrovanu djelatnost na područje druge općine/grada dužan u taksi vozilu posjedovati kartu za prijevoz i istu pokazati na zahtjev ovlaštene službene osobe; -Novim izmjenama i dopunama Zakona jasnije se definiše načina ovjere cjenovnika taksi usluga. Cjenovnik taksi usluga, svaki taksi prijevoznik može pojedinačno dostaviti na saglasnost, a to može učiniti i udruženje taksi prijevoznika za svoje članove i u tom slučaju dostavlja dovoljan broj primjeraka cjenovnika za sve članove. Takođe na precizniji je način definisano što treba obavezno da sadrži Cjenovnik taksi usluga, te obavještenje za putnika da nije dužan platiti uslugu taksi prijevoza ukoliko mu vozač ne izda račun u skladu sa odredbama navedenog Zakona; -Takođe na precizniji način se definiše dobijanje rješenja o korištenju taksi stajališta za pravna lica koja se prvi put pojavljuju u općini a nemaju vozilo sa TA registarskim oznakama i dr., a sve sa ciljem da se pojednostavi zakonska procedura. -Preciznije se definiše angažovanje taksi vozača na puno radno vrijeme zbog usaglašavanja sa drugim zakonskim aktima kojim je ova oblast bila ranije nedovoljno precizno definisana. -Najveći dio novih zakonskih rješenja odnosi se na taksi prijevoz na području Tuzlanskog kantona, mada ima i novih zakonskih riješenja i u linijskom i vanlinijskom prijevozu putnika (obaveza autobuskih stanica i prijevoznika koji koriste navedene autobuske stanice u pogledu povjeravanja određenog kontigenta autobuskih karata na prodaju, dostavljanje ovjerenog i potpisanog cjenovnika za sve registrovane autobuske linije koje imaju upisanu autobusku stanicu u red vožnje, zabranu favoriziranja prijevoznika, obaveze prijevoznika u pogledu tehničke ispravnosti autobusa, zagrijanosti autobusa u zimskim uslo

Share
This