City Taxi u mom gradu

moj taxi slide 2

City Taxi Dispečer Centar

City Taxi dispečerski sistem je novi potpuno automatski sistem – inovativno digitalno GPS rješenje za sve vrste taxi usluga.

Ovo individualno i elegantno rješenje temelji se na savremenim KNOW-HOW digitalnim tehnologijama i

evropskim iskustvima u radu, ali potpuno prilagođen našim potrebama, mentalitetu i mogućnostima.

Sistem je potpuno prilagođen svim zahtjevima korisnika, call centra i taxi vozača.

Automatskim naručivanjem taksi vozila, onemogućava se eventualna greška uzrokovana ljudskim faktorom,

što povećava transparentnost i fer dodjelu vožnji svim taksistima.

Naš sistem povećava efikasnost voznog parka, smanjuje troškove i povećava učinak call centra i operativnih

troškovi vozila, te se samim tim smanjuje potrošnja goriva, što direktno utiče na bolju zaradu Vaših vozila.

City Taxi Dispecerski sistem Revolucijalno rješenje za Taxi usluge!
Naš sistem omogućava…

Memorisanje vožnji koje se često ponavljaju
Rezervacija vožnje unaprijed
Automatsko prepoznavanje imena i adrese
Automatsko prepoznavanje telefonskog broja
Individualna kategorizacija (filter) vozila i vozača
Stabilna lokalizacija vozila zahvaljujući GPS/GPRS
Višestruka mogućnost predaje poziva/voznje od strane call centra zahvaljujući našem sistemu:
Manuelna predaja poziva od strane dispečera
Sektor / stajalište / zona, sa rangiranjem vozila i transparentnim I fer automatsko predavanje poziva po redoslijedu
Automatsko predavanje prema udaljenosti od adrese (GPS)

Vožnje / smjena / realno praćenje vozila (potpuna kontrola)
Vožnje preko računa/ faktura
Čitač kartica za bezgotovinsko plaćanje : VISA/MASTERCARD/AMEX (opcija)
Taximetar Integrisan na “CityTaxi/vozac” aplikaciji.(opcija)
Gratis aplikacija ”City Taxi” za dodatne voznje
Rješenje unutar vozila:

Komunikacija sa dispečerskim centrom preko Vašeg Android Smart telefona ili tableta (opcija) sa internet konekcijom.
„CityTaxi/Vozač“ Aplikacija Vam omogućava:

Brzu i jednostavnu komunikaciju između vozača i dispečerske službe.
Transparentno i fer dobijanje poziva od strane dipečerskog centra.
Detaljno rangiranje i pregled po sektoru i stajalištu.
Mogućnost pregleda svog trenutnog ranga na stajalištu.
Mogućnost pregleda stanja poslovnosti po sektorima.
Zahvaljujući umreženosti preko sistema mogućnost ćaskanja sa kolegama i centralom

generalni zastupnik za MojTaxi
Gradski TAXI 15-25 je ovlašteni distributer City Taxi za BiH.
Popunite prijavu ispod i pokrenite jedinstveni Dispečerski Centar za vašu kompaniju.